Gaziantep


Ana Sayfa

Siirler

Resimler

Gaziantep

Bana Ulasabilirsiniz

Favori Linklerim

Gaziantep Resimleri

  


GAZIANTEP


ANTEPCE HANEK LER (SOZLER)

D.U.A.L.A.R.

Allah satı pazar vere.

Babanın sinine nur yağa.

Arıca etek, kuruca yatak.

Ocak başından ırak.

Allah başlıca sevdire.

Allah çirkinler bahtı vere.

Ayağı kudumlu, başı devletli olsun.

Allah yavuz dilden, kem nazardan saklasın.
------------------------------------------
ANTEP AĞZINDAN BEDDUALAR

Ağzına sapan taşı değsin.

Allah Tırnağını Uzatmasın.

Başını bağrını yesin.

Boyuna ip ölçüle.

Çenen çekile.

Gözüne betire düşe.

Mırazın karnında kala.

Kepeğin kesile.

Yüzün yüzüle.

Allah sebebine koymaya.

-------------------------------------------------
Hu diyelim hu,
Şeytanın yüzüne tu,
Eski hamamın tası yok,
Peştamalın ortası yok,
Bu yalanın ötesi yok... Ebem bana iki koz,
Biri ala biri boz,
Bindim bozun üstüne,
Gittim Halep yoluna,
Halep yolu bin pazar,
İçinde maymun gezer.
Maymun beni korkuttu,
Sağ kulağımı sarkıttı.
-----------------
Halbur dedi,
Hulbur dedi,
Şunu burdan,
Kaldır dedi.
Hak hak taşı,
Altın bilezik taşı,
Senin baban yüzbaşı,
Benim babam binbaşı.
Birem birem- İken iken,
Kamış boylu, Kara diken,
Evvel altı-Elma yedi.
Sere sekiz-Dere dokuz.

--------------------
NINNI LER

Ninni deyip belediğim,
Al dolağı doladığım,
bir mevladan dilediğim,
Dilek kuşum sana ninni.
Dağlar dağlara kaynaşır,
Dağlarda ceylan oynaşır.
Eller güler de söyleşir,
Ben ağlarım, uyu ninni.
Ninni desem berem berem,
Dert yürekte derem derem,
Ninni deyü kime derim,
Ninni kuzum sana ninni.
Gül açılır bahar gelir,
Dilsiz kuşlar dil öğrenir.
Anasız kuzu nasıl eğlenir,
Ninni kuzum sana ninni.

------------------------
DEYİMLER

Al Allah kulunu, zapteyle delilini.

Arasada dilenir, Gala altında sadaka verir.

Gitti ağalar paşalar, itlere kaldı köşeler.

Seni hamamcı eden Allah, beni de külhancı eder.

İşleyen eşeğin boynu boncuklu olur.

Yemeni ile yürüdüm de haphapla kaçmam mı kaldı.


--------------------------------
GAZIANTEP BOLGESI AGIZ (SIVE) OZELLIGI

Gaziantep bölgesi ağız özelliği daha çok Anadolu Türkçesi'nin etkisini taşır. Gaziantep ağzı Anadolu ve Azeri lehçelerinin kökü olan Oğuz lehçesinden ayrı bir özellik gösterir. Bölgede doğunun ve Uygur Lehçesi'nin izlerine rastlanır. Özellikle de kırsal bölgelerde ve yaşlı kesimde Gaziantep ağız özelliğini görmek mümkündür. Bazı örnekler:

Helbet (elbet), amarat ( hamarat), cenderme (Jandarma), galın (kalın), gırtasiye (kırtasiye), güçcük (küçük), eğsik (eksik), göv (gök), döven (dükkan), baalım (bakalım), yosa (yoksa), nezzet (lezzet), cannı (canlı), ossun (olsun), buuda (buğday), bakca (bahçe), yoharı (yukarı), gözel (güzel), böön (bugün) gibi.

Gaziantep ağız özelliği bu söylenişiyle Anadolu Türkçesi'nin söyleniş özelliğini taşımaktadır. Bölge ağız farklılığına örnek birkaç cümle:

Beyle beyle vahıt geçmiş. (Böyle böyle vakit geçmiş)
Herif şaşmış, noldu avrat demiş. (Adam şaşırmış ne oldu hanım demiş.)

---------------------------

GAZIANTEP IN COGRAFIK OZELLIKLER I

Doğal Güzellikleri

DAĞLARI

Sof Dağları

Güreniz Dağları

Sam
ve
Dülükbaba Tepeleri

Karadağ

Ganibaba
ve
Sarıkaya Dağları


OVALARI

İslahiye Ovası

Barak Ovası

Oğuzeli (Tılbaşar)
Ovası

Yavuzeli
ve
Araban Ovaları
YAYLALARI

Genellikle il merkezinde toplanan yaylalık alanlar, "Gaziantep Platosu" olarak anılır. Sof dağları'ndan, Güney'de Suriye sınırlarına, Doğu'da ise Fırat'a doğru alçalır. Fazla yüksek olmayan platoların derin yardığı vadilere ise Nizip ve Sacır çayları akmaktadır.
VADİLERİ

Dağlık yörelerdeki yayla ve ovalarda akarsuların açtığı ya da çöküntüler sonucu ortaya çıkmış çok sayıda vadi vardır. Yerleşim yeri olarak kullanılan önemli vadiler:

Sacır Suyu Vadisi

Orul-Mizar VadisiEğitim ve Öğretim
Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilimizde % 8 olan okur yazar oranı, son yıllarda % 90'ı geçmiştir. Gaziantep'te Eğitim ve Öğretime halk katkısı da gurur verici bir düzeye ulaşmıştır.
1988 yılı itibarıyla ilimiz genelindeki eğitim ve okulların durumu.
Okul Öncesi Okulları: İl genelinde, 4 resmi, 15 Özel Anaokulu vardır.
İlköğretim Okulları: İl ve İlçe merkezlerinde 156 İlköğretim Okulu, köylerde 76 ilköğretim okulu ve 203 Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim Okulu bulunmakta. Ayrıca Şahinbey ilçesinde 4, Şehitkamil ilçesinde 2 ve Nizip ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 Özel İlköğretim Okulu vardır.
Genel Liseler: İl merkezinde 14, ilçe ve beldelerde 13 olmak üzere toplam 27 genel lise vardır. Şahinbey ilçesinde 3 ve Şehitkamil ilçesinde 2 olmak üzere toplam 5 Özel Lise faaliyettedir.


Ekonomik Hayat

İlimizde başlıca geçim kaynakları : Tarım,Hayvancılık,Enerji kaynakları,el sanatları,sanayi ( iş yerleri ve fabrikalar ) ve ticarettir.

İlçeleri

Gaziantep'te toplam dokuz ilçe bulunmaktadır. Bunlar ;

Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli.


Kültür

Gaziantep İlinin yeryüzü şekilleri, toprak yapısı ve mutedil iklimi insanların yaşamasına elverişli olduğu için, ilin her tarafında Taş Devri, Maden Devri, Etiler, Fenike, Helen, Roma, Bizans, İslam ve Türk İslam Devirlerine ait taşınmaz Kültür varlıklarını görmek mümkündür.
Bugün Gaziantep'te 159 Höyük, Hitit ve Roma yerleşim merkezleri, 5 Kale, 140 dini ve kültürel yapı bulunmaktadır.
Gaziantep Asya ve Afrika ülkelerinin, Anadolu ve Avrupaya açılan kapısı durumunda olduğu için tarih boyunca ticaret merkezi olma durumunu sürdürmüştür.


Nüfus ve YerleşmeNot 1 : 1994 yılında Pazarcık İlçesi İlden ayrılmıştır.
Not 2 : 1995' te Kilis İlçesi il olarak ayrılmıştır.

1997 Nüfus Sayımına Göre İlçe ve Köy Nüfusları

İLÇELER TOPLAM NÜ. İLÇE NÜF. KÖY NÜF.
Büyükşehir 798.287 712.200 85.487
Mer.Şahinbey 456.357 419.815 36.542
Mer.Şehitkamil 341.930 292.985 48.945
Araban 42.208 17.193 25.015
İslahiye 80.174 41.939 38.235
Karkamış 13.515 3.480 10.035
Nizip 109.285 64.877 44.408
Nurdağı 29.199 9.833 19.366
Oğuzeli 33.539 11.587 21.956
Yavuzeli 21.479 4.862 16.617

Nüfus Sayım Yılları İlim Toplam Nüfusu İl Merkez Nüfusu Köy-Bucak ve İlçe Nüfusu
1927 215.767 39.998 175.769
1990 1.010.396 689.848 320.548
1997 1.127.686 798.287 329.399


Tarihi

Bölgenin, ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunuşu, güneyden ve Akdeniz'den doğuya, kuzeye ve batuya giden yolların kavşağında oluşu, uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiştir. Bu nedenle Gaziantep tarih öncesi çağlardan beri inasn topluluklarının yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur.
Gaziantep'in tarih devirleri; Kalkeotik, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik dönemler, Tunç Çağı, Hitit, Med, Asur, Pers, İskender, Selefkoslar, Roma, Bizans, İslam, Arap ve İslam-Türk devirleri olarak sıralanabilir.
Ayıntap olarak bilinen eski kent, bugünkü Gaziantep'in 12 km. kuzeybatısında Dülük köyü ile Karahöyük köyü arasındadır. Yapılan arkeolojik araştırmalarda taş, Kalkeolotik ve bakır dönemlerine ait kalıntılara rastlanması yörenin Anadolu'nın ilk yerleşim alanlarından birisi olduğunu göstermektedir.
Bir süre Babil İmpartorluğu'nun egemenliği altında kalan Gaziantep, M.Ö. 1700 yıllarında Hitit Devleti'nin bir kenti olmuştur. "Dülük" şehri ise Hititlerin önemli bir dini merkezliğini yapmıştır.
Gaziantep ve çevresi M.Ö. 700-546 yılları arasında Asur, Med ve Pers İmparatorluklarının yönetimine girmiştir. Büyük İskender'in Pers Devletini yıkmasından sonra Romalıların, M.S. 636 yılına kadar da Bizanslılar'ın egemenliği altında kalmıştır.
Halife Hz. Ömer zamanında İslamiyet'in Arap yarımadası dışına yayılması için sürdürülen mücadeleler esnasında, İslam ordusu, Gaziantep ve Hatay'ı Bizanslılar' dan aldı. Böylece 639 yılında yöre halkı Müslümanlığı kabul etti.
1071 Malazgirt Savaşından sonra bölgede Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı bir Türk Devleti Kurulmuştur. 1270 yılında Moğolların istilası ile yıkılan kent, sonra Dulkadiroğullarının (1389) ve Memluklular'ın (1471) eline geçmiştir. 1516 yılında cidabık (Kilis Yakınlarında) meydan savaşından sonra Gaziantep ve yöresi Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine girmiştir.
Osmanlılar Döneminde çok sayıda camii, medrese, han ve hamam yapılmış, kent aynı zamanda üretim, ticaret ve el sanatları yönünden de ilerlemiştir. 1641-1671 yıllarında yöreyi iki kez ziyaret eden Evliya Çelebi burada 22 mahalle, 8 bin ev, 100 kadar cami, medrese, han, hamam ve üstü kapalı çarşı olduğunu anlatır.
I. Dünya Savaşı sonunda, Gaziantep önce İngilizler daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Gaziantep Savunması, Ulusal Kurtuluş Savaşı tarihimizde yiğitlik, kahramanlık ve fedakarlığın ulaşılmaz abidesi olmuştur. Gaziantep Savunması, eşsiz kahramanlığı ile hem kendini hem de Güneydoğu Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran bir halk hareketi, milli birliğin ve benliğin bir şahlanışı olarak tarihteki yerini almıştır.


TurizmUlaşım ve İletişim
Bir yerden başka bir yere yolcu, yük ve haber taşıma işlemine ulaşım denir.
Ulaşım, yollar ve taşıtlar yardımı ile olur. Yolların iyi ve bakımlı olması, taşıtların düzenli çalışması ulaşımı kolaylaştırır. Böylece zenginlik kaynaklarının işletildiği sanayi merkezleri daha da gelişir ve ürünlerin değerlendirilmesi kolaylaşır.
Ulaşım, kara yolları, demir yolları, hava yolları, ve deniz yolları ile yapılır.